به نظر می‌رسد شورای شهر جدید، خود را برای انتقادات سفت و سخت از شهردار تهران آماده می‌کند، اما نه شهرداری که تازه قرار است انتخاب شود، بلکه شهردار این سال‌های تهران، محمدباقر قالیباف.

همین موضوع، موجب نگرانی ناصر امانی، معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا هم شده است. او خطاب به محمد سالاری که از نمایندگان دوره جدید هم هست گفته «نگران شورای آینده هستیم، زیرا برخی تمام دست‌آوردهای نظام طی ۱۲ سال گذشته را زیر سوال برده‌اند. شهرداری نیز جزئی از این نظام بوده و این چنین انتقاد کردن علیه شهرداری، منطقی نیست.»

او گفته که اصلاح‌طلبان نباید از شهردار تهران انتقام بگیرند. اگر حرف از تعقل می‌شود، باید انصاف نیز رعایت شود.

او خواستار این شده که «کوتاه‌های آینده را به گردن شهردار تهران» نیندازند.

مطالب بیشتری نیست