تهران در شرایطی امروز ۲۴ مرداد ماه وارد یکصد و چهل و هشتمین روز سال شد که از ابتدای سال تاکنون ۱۲۰ روز هوای سالم و تنها ۱۱ روز هوای پاک را تجربه کردهاست.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اعلام این خبر اعلام کرد که طی یک هفته گذشته، شهر تهران هفت روز متوالی در هوای سالم نفس کشیدهاست.  در نتیجه تعداد روزهای پاک تهران از ابتدای سال ۷ درصد و روزهای سالم معادل ۸۱ درصد شدهاست.

در شرایطی نیمه مرداد امسال را پشت سر گذاشتهایم که تهران دست کم ۲۰ روز هوای سالم و یک روز هوای پاک نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر داشته و به همین نسبت ۱۹ روز نا سالم برای گروههای حساس و ۲ روز ناسالم برای همه از سال پیش کمتر داشت.

لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: «برآیند اندازهگیری آلودگی هوای ایستگاههای تهران نشان میدهد امروز هوای تهران با شاخص میانگین ۸۷ در حد استاندارد و هوای سالم استبه گفته وی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ روز هوا پاک، ۱۲۰ روز سالم و ۱۷ روز ناسالم برای گروههای حساس بوده است.

این اعداد نشان میدهد هوای سال جاری در مدت ۱۴۸ روز گذشته بهتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. سال گذشته در همین مدت ۱۰ روز پاک، ۱۰۰ روز سالم، ۳۶ روز ناسالم برای گروههای حساس و ۲ روز ناسالم برای همه بوده است.

همچنین طی هفته گذشته، پیشبینیهای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به وقوع پیوست و حاکمیت شرایط جوی پایدار بر منطقه و وزش باد آرام (متغیر بین ۰ تا  ۲ متر برثانیه) در اکثر ساعات روز  نقش بهسزایی در تجمع آلایندهها در شهر داشت. به طور معمول، استقرار شرایط جوی پایدار منجر به سکون نسبی هوا شده که همین امر موجب میشود جریانات هوا هم در راستای افقی و هم در راستای قائم محدود شود که تجمع و ازدیاد آلایندهها را به دنبال دارد.

به همین علت در صبحگاه روزهای سهشنبه و چهارشنبه گذشته به طور محسوس شاهد غبارآلودگی هوا بودیم. همچنین بر اساس نتایج مدلی پارامترهای هواشناسی، میزان ناپایداری جوی در روز جمعه نسبت به روزهای هفته افزایش یافت اما شاخص هیچگاه به حد ناسالم نرسید و دیروز و امروز هوا سالم بوده است. 

مطالب بیشتری نیست