علی اعطا، نماینده شورای شهر تهران، (شورای پنجم) با خبرگزاری ایلنا گفتگویی انجام داده و در آن از عملکرد نظارتی شورای چهارم انتقاد کرد و این ضعف را یکی از دلایل ایجاد فضای رانتی در مدیریت شهری تهران دانسته است.

علی اعطا در انتقاد به عملکرد شورای چهارم در حوزه نظارت گفت: به گمان من شورای چهارم وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نداده است. در صورتی که نظارت به صورت صحیح انجام می‌شد، تخلفات در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه شهرسازی به وجود نمی‌آمد.

وی خاطرنشان کرد: نبود نظارت موجب شد؛ برخی عرصه را مهیا ببینند و اقدامات غیرقانونی در حوزه شهرسازی برای کسب درآمد انجام دهند.

او با اشاره به برخی از پروژه‌های شهرداری تهران ادامه داد: پروژه صدر پیش از اجرا مجوز نداشت و جای سوال دارد که چطور شورای شهر واکنش موثری به این امر نشان نداد.

اعطا در ادامه به اولویت‌های منتخبان شورای پنجم اشاره کرد و گفت: سیستم شهرداری به علت نداشتن ساختار بهینه، عریض و طویل بودن و عدم شفافیت، مستعد فساد است. در همین راستا در شورای پنجم لازم است با برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت فضای رانتی و مستعد فساد شهرداری را اصلاح کنیم.

اعطا در تشریح راهکارهای شورای پنجم برای کاهش فسادپذیری ادامه داد: راهکار کوتاه مدت برای کاهش فساد‌پذیری شهرداری شفاف‌سازی است. به گمان من این امر باید اولا از طریق شفاف‌کردن فرایندهای‌ جاری و ثانیا فعال کردن نظارت‌های اجتماعی صورت گیرد.

او ادامه داد: راهکار بلند مدت ما نیز اصلاح ساختار مدیریت شهری است، چرا که به علت ویژگی‌های همین ساختار است که فساد تشدید شده است.

وی با اشاره به اینکه در مورد علنی کردن جلسات یک شنبه شورای شهر پنجم هنوز تصمیمی گرفته نشده است، افزود: جلسات فعلی ما، غیررسمی و مقدماتی است و هنوز برای کمیسیون‌های شورای شهر تصمیمی نگرفته‌ایم، ممکن است به دلیل کاهش تعداد اعضای شورا تغییراتی در کمیسیون‌ها ایجاد شود.

منتخب شورای شهر تهران در خاتمه تاکید کرد: شورای پنجم در حوزه نظارتی فعال‌تر عمل خواهد کرد.

مطالب بیشتری نیست