این عکس، خیابان جمهوری (استانبول) ابتدای خیابان لاله زار، قنادی معیلی و سینما سهیلا (سینما ارم) را در حوالی سال ۱۳۵۰نشان می‌دهد.

این سینما در دی ماه سال ۱۳۳۶ به نام سهیلا گشایش یافت. پیش از آن اما برای مدتی سینما مایاک (دیده بان) نام داشت. در زمانی که با نام مایاک فعالیت میکرد درب آن از خیابان لاله زار باز می شد. این سینما متاسفانه مدتی پیش تخریب شد.

مطالب بیشتری نیست