حسین مرعشی، در دفاع از لیست امید سخنانی کرده که بازتاب زیادی داشته است.

خلاصه‌ای از نقل قول‌های بیشتر مورد توجه قرار گرفته او را می‌خوانیم:

 

لیست شورای شهر تهران لیست بسیار جامع و خوبی است و خیلی هم دقیق تنظیم شد.

لیست را گروههای اصلاح طلب بسته‌اند و حالا هرکس خوشش آمده یا بدش آمده، مهم این است که مردم پسندیدند و رای دادند.

موضوع اعتراضی #شفافیت_لیست را از کسانی که هشتگ می‌زنند بپرسید!

به دلیل علاقه خدمت، ۷۰۰ نفر متقاضی داشتیم و فکر میکنم باید یک شورای ۷۰۰نفره درست کنیم تا همه بتوانند شرکت کنند و مسئله‌ای بوجود نیاید.

مطالب بیشتری نیست