روزنامه آفتاب یزد در کانال تلگرام خود نوشت که یک منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای درخواست ۲ میلیارد تومان از برخی از کاندیداهای شورای شهر تهران جهت حضور در لیست امید ارائه کرد.

به نوشته این کانال، بنا به گفته وی چنین درخواستی از کاندیداهای اصلاحطلب مطرح شده اما نه از سوی اعضای شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان.

آفتاب یزد در تلگرام نوشته که گویا چنین درخواستی از جانب دبیرکل یکی از احزاب سرشناس اصلاحطلب مطرح شده است. بدین صورت که وی با برگزاری جلسات خصوصی با کاندیداهای مطرح و خواستار حضور در لیست امید به آنها پیشنهاد میداده که ۲ میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیست حضور داشته باشند. البته مشخص نبوده که آقای غ.ک. با چه ساز و کاری چین وعدهای به کاندیداها میداده است.

خبرگزاری فارس در کانال تلگرامش، غ.ک را غلامحسین کرباسچی معرفی کرده است.

مطالب بیشتری نیست