سرپرست دفتر اجتماعی استانداری تهران از تدوین طرح پیش‌گیری از آزار جنسی کودکان در استان تهران خبر داد.

سیاوش شهریور درباره گزارش عملکرد استانداری تهران در زمینه امور حقوق شهروندی گفت: برای اولین بار طرح پیشگیری از آزارهای جنسی کودکان در استان تهران تهیه شده است.

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران ادامه داد: آموزش ۱۵۰ هزار کودک افغانی و ایجاد فرصت آموزشی برای آنان، تهیه طرح فوریت‌های خدمات اجتماعی، جمع‌آوری و سم‌زدایی ١٢ هزار معتاد و متجاهر در استان تهران و ساماندهی هشت هزار متکدی از جمله اقداماتی است که در جهت احقاق حقوق شهروندان انجام شده است.

شهریور اضافه کرد: اولین سازمان مردم‌نهاد در زمینه شفافیت اداری نیز در تهران به ثبت رسیده و فعالیت دارد.

این مقام مسئول در استانداری تهران گفت: در راستای تحقق حقوق شهروندان، برای نخستین بار هیچ کنسرت، همایش و میتینگی در تهران لغو نشده است.

مطالب بیشتری نیست