یک روز بعد از اینکه محسن هاشمی یک بار دیگر گفت خبری از شهردار آینده نیست، الیاس حضرتی توییتی کرد تا گزینه‌های شهرداری تهران برای آینده را معرفی کند.

بر اساس توییت الیاس حضرتی، محمدعلی نجفی، حسین مرعشی، حبیب الله بی‌طرف، محسن هاشمی و محمود حجتی هستند که شانس دو نفر آخر از بقیه بیشتر است.

مطالب بیشتری نیست