این تصویر، حدود ۴۵ سال پیش را نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین میدان‌های شهر تهران که امروز به نام ولی‌عصر(عج) می‌شناسیم. ضلغ شمال شرقی میدان گرفته شده است.

مطالب بیشتری نیست