سایت وکیل ملت، در یادداشتی بی‌نام، مدعی شد که محسن هاشمی رفسنجانی بدون شک بهترین گزینه برای شهرداری تهران است.

اگرچه در بخش درباره ما در سایت وکیل ملت آمده است که: «فارغ از هرگونه غرض ورزی و جهت گیری حزبی» فعالیت خواهد کرد، اما در این مطلبآمده که «امروز برای جبهه اصلاحات، محسن هاشمی شایسته ترین فرد برای پُست شهردار تهران است.»

دلایل سایت وکیل ملت برای شهردار شدن محسن هاشمی را با هم در تهران‌مدیا مرور می‌کنیم:

امروز برای جبهه اصلاحات، محسن هاشمی شایسته ترین فرد برای پُست شهردار تهران است. گرچه خود او اصراری بر تحقق این امر ندارد و تابع رأی ۲۱ نفر عضو شوراست، ضمن اینکه نمی خواهد این موضوع سیاسی شود و طرح آن را نادرست و زودهنگام می داند.

بحث انتخاب نامزد جبهه اصلاحات برای پُست شهردار تهران، در سال ۹۲ میان احزاب انجام شد. پس راجع به این موضوع، قبلاً به حد کافی بحث شده و دلایل متعددی برای این انتخاب ذکر شده است. محسن هاشمی برآمده از مجموعه خود شهرداری است و قاطبه شهرداری تهران او را از خودشان می دانند و وی می تواند روی همراهی کامل این مجموعه بزرگ و حساس، حساب کند.

همه عملکرد موفق محسن هاشمی را می ستایند. موضوعی که دلیل موافق نبودن ذکر می شود، یکی آن است که با خارج شدن محسن هاشمی از ترکیب شورا، مهدی چمران وارد شورا خواهد شد و دیگر آنکه همه اعضای لیست امید، تعهد داده اند که در شورا باشند و پُست دیگری اختیار نکنند.

آیا واقعاً این دلایل برای محروم کردن شهر از یک مزیت مطمئن، برای موفقیت در مدیریت شهری کافی و منطقی و درست است؟ یعنی آمدن چمران در ترکیب شورا، آن قدر مهم است که شهرداری را از یک امکان بزرگ محروم کنیم. پس کجا رفت، شعار زنده باد مخالف من؟!

درباره تعهد به ماندن در شورا، زمانی که اعضای شورا بر این امر اتفاق داشته باشند، دیگر محلی برای اختلاف نمی تواند باشد؛ چرا که پُست شهردار تهران، مجزا از شورای اسلامی شهر نیست و تازه اگر این کار انجام نشود، نقض غرض است.

اما آنچه در این مخالفت ها بیان نمی شود و ناگفته این دوستان است، انتظار حضور موثر در ساختار سازمانی شهرداری تهران است. جبهه اصلاحات، مدیران شایسته بسیاری دارد که هر کدام از آنها شایستگی اداره وزارتخانه ای را دارند و اکنون از توان آنها استفاده ای نمی شود. برای تحقق این امر هم راه حل وجود دارد.

شهردار تهران یک مقام سمبلیک است و هر حرکت و سخن او در راستای مسایل سیاسی تفسیر و تاویل می شود. محسن هاشمی، به جهت حضور چندین ساله در پُست هایی چون رییس دفتر رییس جمهور، اهمیت چنین موقعیتی را به خوبی می داند و به جهت انتساب به آیت الله هاشمی، ارتباط نزدیکی با مقامات مختلف نظام دارد که این ارتباطات برای گذار از مشکلات کنونی شهرداری و ارائه کارنامه موفق، ضرورت جدی دارد.

از طرف دیگر در شهرداری تهران، پُست‏هایی چون قائم مقام شهردار و معاونت‏ های مختلف آن وجود دارد که هر کدام می‏تواند جایگاه یکی از همین نامزدهای شایسته احزاب و گروه‏ها باشد. برخی از این افراد، می توانند در نقش قائم مقام، عملکرد به مراتب بهتری داشته باشند و به هم افزایی نیروها کمک کنند.

عملکرد محسن هاشمی در این سی سال خدمت، درستی آن را به خوبی نشان می دهد، ولی اگر تصمیم نادرستی گرفته شود، نه تنها اشخاص دیگر به دلایل مختلف، قادر به عبور از مشکلات عدیده فعلی شهرداری تهران نخواهند بود، بلکه در برابر هجمه ها و تخریب های گسترده ای که اصولگرایان با تمام توان خود را آماده آن ساخته اند، تاب و توان تحمل نخواهند داشت. تصمیم درست امروز، تضمین موفقیت های آینده جبهه اصلاحات خواهد بود.

مطالب بیشتری نیست