عکسهای کشف تریاک از تنور نانوایی در تهران

فرودگاه تهران امروز کاشف یک محموله ۲۸۲ کیلویی تریاک قاچاق بود که قرار بود به سمت فرانکفورت آلمان برود. سگ‌های موادیاب این محموله را امروز در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) کشف کردند.

خبرگزاری تسنیم از قول رضایی مدیر حراست شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب تهران نوشت که این محموله ۲۸۲ کیلویی تریاک قاچاق به شکل ماهرانه ای در تنور نانوایی جاساز شده بود.

مطالب بیشتری نیست