رئیس پلیس ترافیک شهری گفته است که امسال شماری از تابلوهای حمل با جرثقیل و توقف ممنوع در کشور جابجا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرهنگ داوودقاسمیان، رئیس پلیس ترافیک شهری گفته است: «تابلوهای توقف ممنوع و حمل با جرثقیل که مقابل تکایا و مساجد و حسینیه‌ها بودند، جمع آوری شدند. در سطح شهر هیچ مسجدی نمی بینید که جلوی آن تابلوی حمل با جرثقیل نصب شده باشد.»

آقای قاسمیان گفته است «فقط زمان اقامه نماز، پارک خودرو جلوی در مساجد و تکایا آزاد است و شهروندان می‌توانند پارک کنند.»

مطالب بیشتری نیست