زهرا صدراعظم نوری نماینده جدید مردم تهران می‌گوید مردم برای عضویت در شورای شهر تهران به لیست امید رای دادند و انتخاب شهردار فعلا مطرح نیست

او در واکنش به برخی اخبار مبنی بر حذف بند ۱۶ میثاق نامه اعضای لیست امید در خصوص منع نداشتن اعضا برای انتخاب به عنوان شهردار گفت که مردم به این لیست به عنوان «شورای شهر» رای دادند نه برای رفتن به شهرداری و کابینه دولت

صدراعظم نوری اضافه کرده که: «بحث های مربوط به میثاق نامه یک موضوع داخلی میان لیست ۲۱ نفری امید است و از رسانه ها توقع این را داریم که بر روی این نکته که منتخبین این لیست باید پیام رای میلیونی مردم را بشنوند، مانور دهندو»

به نظر شهردار سابق منطقه ۷ تهران، به طور طبیعی در محافل سیاسی و میان مردم در خصوص انتخاب شهردار و حتی چینش کابینه گمانه زنی و صحبت هایی انجام می شود اما در میان اعضای لیست ۲۱ نفری امید در این خصوص هنوز صحبتی نشده و اکنون در مرحله تصویب شاخص و فرایندها هستیم

نخستین شهردار زن پس از انقلاب، گفته است چه بند ۱۶ میثاق نامه پابرجا باشد و چه نباشد، باید همه اعضا ساز و کاری فراهم کنند که کسی از مجموعه لیست ۲۱ نفری امید برای شهردار شدن یا حتی رفتن به دولت، از ترکیب شورای شهر خارج نشود.

مطالب بیشتری نیست