عکس مربوط به دهه ۵۰ در تهران است. زمانی که راننده‌های تاکسی زن به خیابان‌ها آمده بودند و به قول روزنامه‌های آن دوران، «به اندازه مهندس دکترها» پول در می‌آوردند.

مطالب بیشتری نیست