قیمت خانه ها در تهران معمولا در حال افزایش است. جنوب تهران هم که به طور معمول ارزانتر است. مروری داریم در این مطلب بر قیمت های جدید آپارتمان  در جنوب شهر تهران:

یک خانه آپارتمانی در یافت آباد که ۶۷ متر داشته باشد ۲ میلیون و۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. اما اگر به عبدل آباد برویم کمی خانه ارزانتر میشود، اینجا خانه ها چیزی حدود ۱۰۰ هزار تومان ارزانتر است.

در حوالی نازی آباد، خانه گرانتر میشود و به حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میرسد. جوادیه ارزانتر است و خانه ها در آنجا حدودا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و اگر نو باشند تا ۵۰۰ هزار تومان بیشتر هم می ارزند.

به طور کلی قیمت خانه ها در این محدوده شهر تهران از متری ۱ و نیم میلیون تومان در مولوی شروع میشود و به قیمت نزدیک به چهار میلیون تومانی نازی آباد در خیابان رجایی میرسد.

حالا با توجه به اینکه خانه های ارزان تهران، خود متری حدود ۳ تا ۴ برابر حقوق پایه قیمت دارند، می شود سخن از گرانی همه خانه های تهرانی همه محلات گفت.

 

مطالب بیشتری نیست