این عکس، ضلع جنوبِ غربی میدان انقلاب فعلی و ۲۴ اسفند سابق را نشان می‌دهد که در حوالی سال ۱۳۴۲ گرفته شده است.

مطالب بیشتری نیست