این نگاره یک روز پس از آن‌که ایران اعلام کرد به نقاطی در سوریه که مقر داعش بوده است حمله کرده، در ضلغ شمال غربی میدان ولیعصر تهران نصب شده است.

مطالب بیشتری نیست