محمدعلی نجفی مشاور روحانی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت اظهارداشت: صحبت جدی برای تصدی پست شهردار تهران با من نشده فقط نامم در میان کسانی است که به عنوان نامزدهای بالقوه مطرح شده‌اند.

وی افزود: اگر نام بنده به عنوان نامزد شهرداری تهران مطرح شود به آن فکر می‌کنم.

نجفی یادآور شد: کمیته‌هایی برای شناسایی اعضای کابینه دوازدهم تشکیل نشده است.

مطالب بیشتری نیست