اداره کل هواشناسی استان تهران، کمینه و بیشینه دمای هوای تهران طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه به ترتیب (۳۹)، (۳۸) و (۳۶) پیش بینی می شود.

شهرستان های فیروزکوه با دمای ۱۲ درجه سانتیگراد و ورامین با ۴۲ درجه سانتیگراد به ترتیب خنک ترین و گرم ترین نقاط استان در طول ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

همچنین براساس بررسی و تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی سه روز آینده وضعیت جوی استان تهران صاف گاهی با وزش باد و در برخی مناطق بویژه بخش های جنوبی و غربی گاهی همراه با وزش باد شدید پیش بینی می شود.

مطالب بیشتری نیست