تبلیغی از یک تور ایران‌گردی را با هم می‌بینیم به مقصد شهر تهران که در دهه ۵۰ خورشیدی در روزنامه‌های خارجی چاپ می‌شد.

این تصویر به مسافرین خارجی می‌گوید که در ۱۵ روز، ۲۵۰۰ سال مسافرت کنید و آن‌ها را تشویق می‌کند تا با دیدن ایران مدرن، سرزمین پارس را ببینند.

مطالب بیشتری نیست