منطقه ۵ شهرداری، بر اساس خبری که به نقل از قائم مقام خدمات اجتماعی شهرداری تهران منتشر شده گداها، بیش از همه منطقه ۵ را برای گدایی می‌پسندند و پس از آن مناطق ۶ و ۱۲ به خاطر تردد زیاد شهروندان، در پله دوم و سوم گداپسندترین مناطق تهران قرار دارند.

همچنین منطقه ۱ به خاطر واقع شدن در شمال شهر و مجل زندگی متمول‌ها بودن، مورد اقبال گداها است.

از طرف دیگر، منطقه ۲ هم رتبه خوبی در میان ۲۲ منطقه شهرداری تهران دارد و منطه ۱۹ هم به خاطر واقع شدن در اطراف حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) در این جدول قرار گرفته است.

مطالب بیشتری نیست