چند وقتیست به تاسی از سرویسهای آنلاین درخواست تاکسی در جهان مثل اوبِر، سرویسهایی مثل اسنپ در ایران به وجود آمده و موفق هم هستند. حالا یک رقیب تازه داخلی دیگر هم جدیتر وارد ناوگان مسافربری شهر تهران شده است.

تپسی را میلاد منشیزاده، حمید مهینی و هوشنگ دمیرچی راهانداختهاند تا در تهران، مسافران را، ارزانتر و راحتتر جابجا کنند.

آنها تبلیغشان را روی این متمرکز کردهاند که تنها با «دو کلیک» میتوانید تاکسی سفارش دهید.

به نظر میرسد تعداد تاکسیهای تپسی هنوز به اندازه اسنپ نیست اما قیمتهای آن معمولا ارزانتر از اسنپ است. این موضوع برای مشتریهایی که همیشه علاقمند به شناخت سرویس تازه هستند، میتواند هیجانانگیز باشد و برای اسنپ، کمی خطرناک. شاید به همین خاطر باشد این روزها، اسنپ هم تخفیف‌های تابستانی خود را رو کرده است.

تپسی هم مثل اسنپ، روش تبلیغاتی مبتنی بر حمل و نقل مسافر به قیمت ارزانتر برای بازارچههای خیریه را در پیش گرفته است. علاوه بر آن، به طور جدی در همایشهایی مثل همایش شهر هوشمند شرکت میکند و البته با حضور ستاره‌‌ها و سلبریتیها در تاکسیهایش پز میدهد و به همنشینی با خبرنگاران حوزه آیتی میپردازد.

رقابت دو سرویس آنلاین درخواست تاکسی، در کنار حضور سنتیتر شرکت تاکسیرانی، میتواند عادا و سبک حمل و نقل در تهران را دستخوش تغییرات کند.

مطالب بیشتری نیست