محمدرضا عارف، مخالفت ضمنی خود با تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شهرداری تهران را با عدم امضای طرح نشان داده است.

علیرضا محجوب هم، مانند عارف مخالف تحقیق و تفحص از شهرداری تهران است و از امضای این طرح خودداری کرده است.

به گزارش سایت افکارنیوز، بیشتر امضاکنندگان این طرح، نمایندههای «تازه کار» مجلس هستند. فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس نیز با این طرح مخالف است.

به نظر می‌رسد در پی بروز حاشیه‌ها در شورای شهر و شهرداری تهران، این نمایندگان تازه واردِ مجلس شورا هستند که عطش و عجله‌ای برای دوقطبی سازی با محمدباقر قالیباف، شهردار تهران دارند. مخالفت محمدرضا عارف به عنوان «سرلیست اصلاح‌طلبان» هم می‌تواند در راستای «حفظ جایگاه فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر» تعبیر شود.

مطالب بیشتری نیست