سیروس الوند، در گفتگویی که جواد یحیوی در برنامه ویدئویی اینترنتی آپاراتچی جایی به تهران قدیم میرسد و وقتی میخواهد درباره خاطرات آن زمان و کارگردانی فیلم فریاد زیر آب و حضور داریوش اقبالی در آن صحبت کند، اشارهای میکند به علت نامگذاری سیدخندان، محلی که اکنون مرز بین منطقه ۷ و منطقه ۳ شهرداری تهران است.

این روایت کوتاه را با هم در «تهران»‌ میخوانیم:

پیچ شمرون کرایه‌‌ها سوار میکردند و میبردند شمرون.

میرسیدیم به یک محوطهای که دست چپ یک تپه بود و دست راست یک خیابان خاکی دراز بود که الان رسالت است.

آنجا کرایه‌‌ها میایستادند چای میخوردیم. صاحب آن قهوه خانه یک سیدِ خندان بود. بعد از آن باغها شروع میشدند که الان قلهک است و میرسید تا باغشهر که محله تجریش است.

درباره بزرگراه داریوش که به سیدخندان می‌رسید و حالا نامش، بزرگراه رسالت است، این‌جا را بخوانید.

مطالب بیشتری نیست