با از راه رسیدنِ سرویسهای سفارش آنلاین مثل اسنپ و تاپسی، که نسخههای بومیسازی شده نرمافزار اوبِر هستند، سازمان تاکسیرانی هم سرانجام اعلام کرده که دستگاههای کارتخوان را در تاکسیها نصب خواهد کرد.

در حال حاضر، استفاده از سرویسهای سفارش آنلاین تاکسی علاوه بر پرداخت نقدی، امکان استفاده از کیف پول الکترونیکی را فراهم کردهاند و نیاز به مبادله پول نقد میان مسافر و راننده را منتفی ساختهاند.

میثم مظفر، رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفته که این طرح فعلا به صورت پایلوت (آزمایشی) در برخی از خودروها انجام میشود. بانکِ شهر قرار است تجهیزات لازم را خریده و تا پایان شهریورماه آن را به صورت پایلوت انجام دهد.

مطالب بیشتری نیست