تعدادی از سایت‌ها طی هفته‌های گذشته فیلتر شدند و شایعه‌ای را درباره ارتباط این فیلترشدن‌ها با انتشار اخباری درباره شهرداری تهران دامن زده بود. حالا یک مقام قضایی می‌گوید این دو موضوع بی‌ارتباط با هم هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به ادعای خبرنگاری مبنی بر اینکه ظاهرا یک سری سایت ها و رسانه ها در جریان املاک شهرداری فیلتر شده اند، تاکید کرد: «فیلتر شدن برخی رسانه ها و سایت ها فقط همزمان با داغ شدن موضوع تسهیلات املاک شهرداری صورت گرفت درحالی که ربطی به شهرداری نداشت و این رسانه ها شاکی خصوصی داشتند.»

مطالب بیشتری نیست