محیط زیست

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای پایتخت با شاخص عددی ۸۹ در شرایط سالم قرار دارد. محمد رستگاری افزود: کیفیت هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت ...