هنر

وقایع هنری در شهر تهران، رویدادها و تاملاتی که در حوزه شهری و در زمینه هنر وجود دارد.

تشییع جنازه داوود رشیدی

غزل خداحافظیِ تهران، با داوود رشیدی

ساعت ۹ صبح امروز، پیکر داوود رشیدی به محوطه تالار وحدت وارد شد تا بدرقه‌ شود. ساعت ۹:۲۰ تلاوت قرآن مجید آغاز شد و با حضور اعضای شورای شهر، معاون هنری وزارت ارش...