کمپین شهری

پیشنهادهای شهروندان تهرانی برای کمپین مبارزه با ریختن زباله در ایام عزاداری چه بوده است؟

کمپین «مبارزه با ریختن زباله در ایام محرم» امسال برای نخستین بار برای مبارزه با استفاده از ظروف یک‌بار مصرف در عزاداری‌های ماه محرم و در راستای اهداف محیط زیستی...