حوادث

جنازه در جاجرود

ماجرای جنازه در جاجرود

پیکرِ پسری نوجوانی که از حدود یک ماه پیش، در تهران گم شده بود، امروز پیدا شد. خانواده این نوجوان گزارش داده بودند که «یاشار» از شهرستانی در غرب کشور برای پیدا ...