نوستالژی

خاطرات مربوط به تهران، تهرانی‌ها، پایتخت نشینان مشهور، اماکن خاطره‌انگیز و نشانه‌های شهر را این‌جا مرور می‌کنیم.

چرا تهران پایتخت شد؟

طهران سالها پیش شهری بود به وسعت تقریبی ۲۱ كیلومتر مربع كه تعداد جمعیتش را بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر تخمین می زدند. تعداد جمعیت شهر از آن جهت معلوم نبود كه هنوز آ...