خبر

اخبار مربوط به شهر تهران، شهروندان تهرانی و …

ترافیک تهران مصنوعی است؟

روزنامه شرق در گزاری به بررسی ترافیک شدید این روزهای تهران و دلایل احتمالی آن پرداخته: خیابان‌ها و بزرگراه‌هایی که قفل می‌شوند و هیچ‌کس به ‌صورت مشخص نمی‌داند ی...
کافه سیار در تهران، عکس از بهنوش فرجی، آیکافی

خیابان سی‌تیر، پاتوق کافه‌های سیار تهران می‌شود؟

رسانه‌ها در سال‌های اخیر، خیابان تاریخی سی تیر را بیشتر به خاطر وجود مسجد و کلیسا و کنیسه در آن، عنوان خیابان ادیان مطرح کرده‌اند اما سایت آیکافی خبری منتشر کرد...

جعل دیپلم با ترفندهای مدرن!

هر از گاهی خبر از شناسایی و دستگیری عوامل جعل مدارک تحصیلی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، و این نشانه روشنی است که بازار جعل و فروش مدرک تحصیلی به‌ویژه دیپلم داغ است...