عکس

تصاویری از پایتخت

آگهی پرواز به تهران ایران ایر

آگهی قدیمی پرواز به تهران

تبلیغی از یک تور ایران‌گردی را با هم می‌بینیم به مقصد شهر تهران که در دهه ۵۰ خورشیدی در روزنامه‌های خارجی چاپ می‌شد. این تصویر به مسافرین خارجی می‌گوید که در ۱...