ویدئو

ویدئوهای مختلفی در ارتباط با اخبار تهران، اماکن و سرگرمی‌ها، زندگی تهرانی‌ها، مشکلات و سرخوشی‌ها منتشر می‌شوند. این بخش به آن‌ها می‌پردازد و ویدئوهایی را نیز تولید خواهد کرد.

از زبان مردم تهران

از زبان مردم تهران [ویدئو]

"از زبان مَــردم..." نام ویدئویی ست کوتاه از مردم تهران که به بهانه ی هفته دولت ساخته شده تا بخش کوچکی از خواسته های مردم این شهر را از زبان آنها بیان کند....