آزادی یاشار سلطانی

یاشار سلطانی آزاد شد

روزنامه نگاری که طی هفته های اخیر جلسات شورای شهر را با انتشار مطالبی که پیش از بازداشت منتشر کرده بود تحت الشعاع قرار داده بود، بالاخره امروز آزاد شد. خبرگز...