تهران قدیم

تهران قدیم، دهه ۵۰

تهران قدیم، در آیینه «غزل‌صدا»، یکی از تازه‌ترین سروده‌های شهیار قنبری

ترانه شهیار قنبری، واقعه‌محور است، و همان اندازه که وقایع در آن اهمیت دارند، مکان‌ها هم مهم‌هستند. ترانه اخیر او، غزلصدا، برخلاف ترانه‌های قدیمی‌اش که در شمال...