حرم امام خمینی (ره)

تیراندازی در حرم امام خمینی (ره)

زخمی شدن چند نفر و شنیده‌شدن صدای انفجار از اطراف حرم به گزارش خبرگزاری فارس، فردی مسلح لحظاتی پیش با ورود به حرم امام خمینی(ره) و تیراندازی چند تن را مجروح کر...