حیوانات در تهران

جمعیت موش‌ها در تهران

جمعیت موش‌های تهران چقدر است؟

درست در همان روزی که شهردار تهران خبر از رشد منفی جمعیت شهری در تهران داد، رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر هم خبر از سرشماری موش‌های شهر تهران داد و اعلام کرد ...