سیدمحمود میرلوحی

سیدمحمود میرلوحی اصلاحطلبی است که از لیست امید به پنجمین شورای شهر تهران راه یافته است. او عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی است و معاون پارلمانی وزارت کشور را در دوره سیدمحمد خاتمی بر عهده داشته است. استاندار آذربایجان غربی و سمنان بوده و معاون حقوقی ستاد انتخاباتی حسن روحانی را هم بر عهده داشته است. او اصفهانی است و متولد ۱۳۳۵ و در انتخابات پنجمین شورای شهر تهران، با ۱۱۲۱۲۳۷ رای به عنوان نفر ۱۸ وارد این شورا شده است.