شهربانو امانی

شهربانو امانی انگنه

شهربانو امانی انگنه متولد ۱۳۳۹ در ارومیه است و فعال سیاسی آن شهر محسوب میشده است. او از ارومیه در مجلس پنجم و ششم شورای اسلامی حضور داشته و مشاور معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست در ایران است. او با ۱۲۹۶۶۵۷ رای به شورای پنجم شهر تهران راه یافته است.

شهربانو امانی، از بنیانگذاران سازمان توحیدی انفاق پس از انقلاب بوده و از مریدان آیتالله طالقانی به حساب میآید. او به عنوان اولین زنانی که به هیئت رئیسه مجلس راه پیدا کردند، همراه با سهیلا جلودار زاده منشی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بوده است. در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ بازداشت و پس از دو هفته با قرار وثیقه آزاد شده است.