علی اعطا

علی اعطا

علی اعطا، متولد ۵۹ و فرزند شهید است. او تخصص خود را در رشته معماری گرفته است و به زبانهای فرانسوی و انگلیسی مسلط است. پیش از این، کتابی به نام روزگار برزخی معماری ما تالیف کرده و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مشاور رسانهای معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بوده است. با جهاد دانشگاهی در سمت سردبیر خبری شبکه جامع هنر و معماری ایران همکاری داشته است و اینک، با ۱۲۱۶۲۰۹ رای، از لیست امید اصلاحطلبان به شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم آن راه یافته است.