لاله زار

لاله‌زار، دهه ۵۰

این عکس، خیابان جمهوری (استانبول) ابتدای خیابان لاله زار، قنادی معیلی و سینما سهیلا (سینما ارم) را در حوالی سال ۱۳۵۰نشان می‌دهد. این سینما در دی ماه سال ۱۳۳...