مجید فراهانی

مجید فراهانی

مجید فراهانی، متولد ۱۳۵۲، دبیرکل حزب ندای ایرانیان و از نظر سیاسی نزدیک به صادق خرازی است. او دانشآموخته دانشگاههای ایران از جمله تربیت مدرس، علم و صنعت و دانشگاه صنعتی شریف است و کار پیشین او بیشتر در حوزه مدیریت پروژه بوده است. او از سال ۹۴، عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، عضو شورای تهران انتخاباتی میرحسین موسوی و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی بوده است و ریاست شاخه جوانان را برعهده داشته، اما او در سال ۷۸ به عنوان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت مشهور شده است. او در شورای پنجم شهر هران با ۱ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۲ رای، به عنوان نفر شانزدهم به پارلمان شهری تهران راه یافته است.