محسن پیرهادی

جلال ملکی شورای شهر تهران

جلال ملکی کیست؟

جلال ملکی، شهرت خود را از یک واقعه دلخراش می‌گیرد. او سخنگوی آتش‌نشانی بود، درست زمانی که همکارانش، به قهرمان، قربانی و ترند جامعه ایرانی بدل شدند. در طی روز...