محمد علیخانی

محمد علیخانی، زمانی به همراه پدرش، نماینده قزوین در مجلس شورا بوده است. او فرزند قدرتالله علیخانی نماینده پرنفوذ قدیمی مجلس شورای اسلامی است. محمد علیخانی مدتی قائم مقام سازمان ترافیک شهرداری تهران بوده است و همچنین در دولت حسن روحانی مشاور وزیر نفت، بیژن زنگنه را در سابقه خود دارد. هفتهنامه تابان در قزوین با مدیریت او منتشر شده اشت و مشاور محسن هاشمی در متروی تهران هم برای تامین منابع مالی بوده است. در دانشگاه آزاد تدریس میکند و جانباز جنگ تحمیلی است. او در شورای پنجم شهر تهران با ۱۰۷۰۰۲۵ رای به عنوان بیستمین نفر و از لیست امید اصلاحطلبان وارد شده است.