ناهید خداکرمی

ناهید خداکرمی، بیش از آن‌که چهره‌ای سیاسی باشد چهره‌ای فعال در حوزه سلامت است. او دارای کرسی مشورتی در کنفدراسیون بین‌المللی سلامت خانواده در لندن است، از دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، ژنو سوئیس، جانز هاپکینز آمریکا، علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی تهران مدارک تحصیلی خود را دریافت کرده و عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و هیئت رسیدگی به تخلفات گروه پزشکی سازمان نظام پزشکی است. ریاست انجمن علمی مامایی ایران و کمیته درمان سازمان تامین اجتماعی است و از لیست امید، با ۱۱۷۲۷۸۲ رای به شورای پنجم شهر تهران راه یافته است.