پارک ممنوع در تهران

هنگام نماز، پارک ممنوع، ممنوع!

رئیس پلیس ترافیک شهری گفته است که امسال شماری از تابلوهای حمل با جرثقیل و توقف ممنوع در کشور جابجا شده‌اند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرهنگ داوودقاسمیان، رئیس...